Welkom bij de Ovinahoeve

De “Ovinahoeve” staat op de grens van Groningen en Friesland en is een
schapenhouderij met 300 ooien van het ras Flevolander.

Ons doel is om op een diervriendelijke wijze lammeren te fokken die garant staan voor
een unieke kwaliteit lamsvlees.

 
Deze unieke kwaliteit lamsvlees van de “Ovinahoeve” bereiken we door het creëren van ideale omstandigheden voor onze dieren. De combinatie van goed doordacht leefklimaat, optimale dierverzorging en een speciaal ontwikkeld voer, zorgen voor optimale groei van onze moederdieren en van onze lammeren in het bijzonder.

De publieke opinie heeft een tendens om zich tegen vleesverwerkende bedrijven te keren. Wij willen juist bewijzen dat deze sector ook diervriendelijk kan werken. Zo wordt bijvoorbeeld 80% van onze dieren in Noord-Nederland geslacht, waardoor lammeren 1 uur voor het slachten nog op de boerderij lopen en vervoersstress wordt vermeden. Ook de slachthuizen waar we mee samenwerken worden met zorg geselecteerd.